QUTE.sk will help to involve individual research teams in excellent international consortia, which will subsequently bring new opportunities and, last but not least, financial resources for further research.

Gallery

Contacts

QUTE.sk – Slovak National Center for Quantum Technologies

Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, Slovakia

qute@qute.sk

+421 904 507 697

Druhou aktivitou, ktorá je jedným z hlavných cieľov Slovenského národného centra pre kvantové technológie, je rozvoj komunikačnej infraštruktúry na kvantovej vrstve založenej na previazanosti, ktorá vytvorí chrbticu národnej kvantovej siete.

Sieť uľahčí zvýšenú bezpečnosť komunikácie, ale tiež umožní prenos kvantových informácií – teda bude môcť slúžiť ako experimentálna kvantová infraštruktúra.

Doteraz boli nasadené medzinárodné aj miestne prepojenia QKD, ktoré demonštrujú použitie rôznych technológií:

Po prvé, pomocou spletenia sa demonštrovalo diaľkové spojenie (248 km) medzi Bratislavou (IPSAS- Fyzikálny ústav SAV), Viedňou a St. Pöltenom.

Druhý spoj, krátky (~5 km) v rámci Bratislavy, spája dve akademické zariadenia, IPSAS a ILC (Medzinárodné laserové centrum) bolo vybavené komerčným systémom IDQ na testovanie (projekt OpenQKD) a v súčasnosti sa nahrádza náš prototyp založený na zapletení.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux