QUTE.sk will help to involve individual research teams in excellent international consortia, which will subsequently bring new opportunities and, last but not least, financial resources for further research.

Gallery

Contacts

QUTE.sk – Slovak National Center for Quantum Technologies

Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, Slovakia

qute@qute.sk

+421 904 507 697

Národné centrum pre kvantové technológie (www.qute.sk) je neziskové združenie, ktoré pôsobí ako centrálny koordinačný a podporný subjekt pre všetky aktivity súvisiace s výskumom a vzdelávaním v oblasti kvantových technológií u nás, vrátane rozvoja kvantových technológií, technologických systémov, a sieti.

QUTE.sk pomôže zapojiť jednotlivé výskumné tímy do excelentných medzinárodných konzorcií, čo následne poskytne nové možnosti a v neposlednom rade aj finančné zdroje na ďalší výskum.

Bob Node


Náše aktivity


netQUTE

Kvantová komunikačná infraštruktúra

eduQUTE

Vzdelávacie aktivity a podujatia

iQUTE

Navrhovanie prototypov

Národné centrum kvantových technológií QUTE.sk má právnu formu záujmového združenia právnických osôb (z.z.p.o.), ktoré zriadili spoločne Ministerstvo investícií a Ministerstvo školstva SR. Administratívnym sídlom združenia je Fyzikálny ústav SAV. Národné centrum má tri výkonné zložky / pracovné skupiny rozdelené podľa druhu činnosti:

  • netQUTE – aplikačné činnosti
  • iQUTE – vedeckovýskumná činnosť
  • eduQUTE – vzdelávacie a osvetové aktivity.

Cieľom Národného centra QUTE.sk je vytvárať optimálne podmienky na zvýšenie konkurencieschopnosti a excelentnosti Slovenska vo výskume a inováciách kvantových technológií, ktoré budú zohrávať kľúčovú úlohu v budúcich priemyselných a bezpečnostných aplikáciách. Dlhodobou strategickou víziou QUTE.sk je okrem etablovania slovenského výskumu a inovácií v kvantových technológiách pripraviť Slovensko na kvantový priemysel.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux