QUTE.sk will help to involve individual research teams in excellent international consortia, which will subsequently bring new opportunities and, last but not least, financial resources for further research.

Gallery

Contacts

QUTE.sk – Slovak National Center for Quantum Technologies

Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, Slovakia

qute@qute.sk

+421 904 507 697

Dozorná rada

 • prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc. (SAV)
 • Mgr. Jana Krchňava (MŠVVaŠ SR)
 • Bc. Jozef Graňačka (MIRRI SR)

 Výkonný výbor

 • doc. Mgr. Mário Ziman, PhD. – predseda (FÚ SAV)
 • Ing. Juraj Kubica, PhD. (MIRRI SR)
 • Mgr. Robert Ševčík, PhD. (MŠVVaŠ SR)

 Členovia združenia a Valné zhromaždenie

 • Zakladajúci členovia (od 24. 11. 2021):
  • Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
  • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
 • Pristupujúci členovia:
  • Fyzikálny ústav SAV, v. v. i. (od 24. 2. 2022)
  • Národný bezpečnostný úrad (od 24. 2. 2022)
 • Valné zhromaždenie
  Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Združenia a skladá sa zo všetkých členov Združenia zastúpených ich štatutárnym orgánom alebo splnomocneným zástupcom.
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux